El projecte

La Fàbrica de la Transició és un espai situat al municipi del Catllar, al costat del riu Gaià. És patrimoni arquitectònic industrial de la Generalitat i està envoltada per un enclavament mediambiental únic. Consta de tres edificis: la nau nova (nau 1, més gran), la nau vella (nau 2, la fàbrica original) i la colònia (on solien viure els treballadors). Com que és un patrimoni arquitectònic, cal respectar les façanes i les dimensions originals dels tres edificis.

Al voltant d’aquests edificis hi ha diversos espais comuns de jardí i un petit terreny per a horta. La Fàbrica té dret de reg de les aigües del riu Gaià.

El projecte de la Fàbrica té com a objectius:

 • La regeneració del patrimoni arquitectònic i de l’entorn ecològic.
 • La constitució d’una comunitat de persones afins a la transició socioecològica que vulguin viure en comunitat.
 • La creació d’habitatges accessibles, no especulatius i ecològics en format cohabitatge (cohousing). El cohabitatge segueix el model danès, on cadascú té el seu pis per protegir la intimitat i comparteix també, amb les altres persones, espais comuns gestionats i organitzats per elles mateixes.
 • La creació d’un espai de cohabitatge intergeneracional. 
 • La creació d’oportunitats de desenvolupament productiu i empresarial dins del marc de sostenibilitat i transició ambiental.
 • Contribuir al floriment social històric, econòmic, ecològic i cultural del Catllar.

Mireu el seguent reportage da TV3 :

Model d’habitatge de cessió d’ús

El règim de cessió d’ús consisteix en el fet que la propietat de l’immoble és col·lectiva i està en mans de la cooperativa. Els residents paguen una entrada reemborsable i unes quotes per sota del preu de mercat, i poden usar l’habitatge tota la vida si volen. En aquest model, l’especulació no és possible perquè els inquilins no poden vendre la casa ni llogar-la a un preu superior al que s’hagi establert col·lectivament. Els socis no arribaran a ser mai propietaris dels habitatges on resideixen.

És un model transparent en el qual es defineixen molt bé els drets, els deures i les maneres d’accedir a un habitatge. N’hi ha que disposen de serveis comuns i d’altres que són autèntiques comunitats.

Els usuaris dels habitatges participen en les decisions de tot el que està relacionat amb el pis; és a dir, el disseny i els acabats, les obres de manteniment i les millores que s’hagin de fer, la gestió de l’energia, de l’aigua i dels residus i la gestió dels espais comuns. El dret d’ús es pot heretar, i quan un usuari se’n va ha de retornar-lo a la cooperativa.

En cas que es volgués deixar la cooperativa, la sòcia recuperaria el capital social inicial (desemborsat per fer-se sòcia resident) i part de la quota mensual del seu pis (la part corresponent al % de finançament per retornar els préstecs pertinents en què hagi incorregut la cooperativa), en un temps acordat per les dues parts.

Història de la fàbrica del Catllar

Hi havia una vegada, en un petit poble del Tarragonès, el Catllar, una fàbrica de paper i de teixits construïda el 1754 al costat d’un vell molí medieval. Des de la seva inauguració fins al 1912, la fàbrica produïa únicament paper, però després es va endinsar en l’activitat tèxtil. I dos anys més tard, el 1914, s’hi va instal·lar una central elèctrica, que va estar en funcionament fins al 1972. Desafortunadament, el 1975 la fàbrica va haver de tancar les portes després de la recessió provocada per la crisi del sector tèxtil.

La fàbrica és patrimoni arquitectònic industrial de la Generalitat i està envoltada per un enclavament mediambiental únic. Consta de tres edificis: la nau nova (nau 1, més gran), la nau vella (nau 2, la fàbrica original) i la colònia (on solien viure els treballadors). Com que és un patrimoni arquitectònic, cal respectar les façanes i les dimensions originals dels tres edificis.

Al voltant d’aquests edificis hi ha diversos espais comuns de jardí i un petit terreny per a horta. La fàbrica té dret de reg de les aigües del riu Gaià.

Evolució històrica de l’edifici:

 1. 1516: Molí medieval
 2. 1754: Fàbrica de paper
 3. 1845: Colònia
 4. 1860: Nova fàbrica
 5. 1914: Instal·lació d’una central elèctrica
 6. 1975: Tancament de portes de la Fàbrica
 7. 2020: Fàbrica de la Transició