La nostra visió

Aquests són els principis fonamentals que orienten el projecte. Esperem que també t’inspirin!

  1. VISIÓ A LLARG TERMINI. En oposició a l’actual visió a curt terme dominant, volem crear un projecte amb perspectiva de futur.
  2. EL SOSTRE COM A DRET. Una casa és un dret i no un simple bé que es ven i es compra. Crearem habitatges assequibles i antiespeculatius.
  3. PROPIETAT COMUNA I PRESA COL·LECTIVA DE DECISIONS. Tots els membres participen en la presa de decisions.
  4. TRANSPARÈNCIA. Tota la informació està disponible per a tots els membres, i no en mans d’una minoria.
  5. MUTUALITZACIÓ. Quan sigui possible, es reemplaçaran els usos individuals més ineficients per serveis comuns més eficients (compartir espais, coneixements, idees, temps, béns, serveis, etc.).
  6. PRIVACITAT I EQUILIBRI. La privacitat individual, de cada membre i de cada família, resulta fonamental, i per a això s’ha de mantenir un equilibri entre espais privats i comuns.
  7. EXPERIMENTACIÓ DE TREBALL. Volem crear entorns productius que permetin treballar des de petits pobles connectats amb el món.
  8. RESPONSABILITAT. Cada membre adquireix drets i responsabilitats segons les seves habilitats. Ningú és prescindible.
  9. DIFERÈNCIES COMPLEMENTÀRIES. L’objectiu és optimitzar les diferències per assolir projectes i solucions més sostenibles: locals i internacionals, privats i públics, individuals i comunitaris, maquinari i programari, joves i menys-però-encara joves, homes i dones, ciutats i pobles.
  10. DIÀLEG. Aprofitar les diferències complementàries requereix aprendre habilitats per dialogar en profunditat i prendre decisions col·lectives. Ningú té tota la veritat: tots en tenim una part.

[📸 Pantà del Gaià, a 30 minuts caminant des de la Fàbrica de la Transició]