Visió i valors

La Fàbrica de la Transició és un espai intergeneracional de convivència i treball. Un laboratori per a la transició socioecològica, la resiliència local i la creació de cultures regeneratives, amb una visió de futur cooperatiu, feminista i sostenible. Una comunitat de transformació personal i grupal, basada en el suport mutu, la cura de les persones, el respecte a la diversitat i l’equilibri entre l’àmbit privat i l’àmbit col·lectiu. Un lloc on vincular-nos, celebrar i cuidar cada dia la vida i els seus processos, amb connexió al territori i obertura al món.

1. Una nova economia (dimensió econòmica)

Impulsar economies locals baixes en carboni, que posin la vida i les cures al centre. Una economia decreixentista, col·laborativa, feminista, justa i solidària, que intenta trencar amb el sistema de poder establert, del productivisme sense fi i sense cap altre sentit que l’acumulació per l’acumulació.

Repensar el concepte de treball (el productiu i el reproductiu, el visible i l’invisibilitzat) i promoure projectes transformadors, que recuperin i desenvolupin oficis que augmentin la resiliència, vinculats als cicles naturals, i visibilitzant i revaloritzant les cures.

Potenciar el consum i la producció local i conscient, fomentant l’autoproducció, l’economia circular i la disminució del consum de materials i energia, així com l’ús de les tecnologies apropiades.

Desenvolupar un model de cohabitatge cooperatiu en cessió d’ús, i per tant no especulatiu. Generant espais, activitats i eines per compartir, mutualitzar i intercanviar. La Fàbrica es basa en els principis del moviment cooperativista.

2. Construir comunitat (dimensió social)

Fomentar el suport mutu, el diàleg, la transparència i la participació de totes les persones, des de la consciència que la diversitat ens enriqueix.

Saber-nos una comunitat complexa i diversa, com un gran bosc, on cada arbre és diferent i aporta el seu ésser, la seva essència, i la comparteix amb els altres, emergint així la xarxa de vida que és el bosc en simbiosi i cooperació, en interdependència. La salut del bosc, i per tant de la nostra comunitat, depèn d’aquest fluir.

Transitar del que és individual al que és col·lectiu, amb espais per a la intimitat i per al compartir. Construir comunitat secundats per eines per al creixement personal i del grup, com ara la facilitació de grups, la gestió de conflictes, la sociocràcia, la comunicació no violenta…

Posar consciència en les desigualtats del món actual, treballant amb un enfocament ecofeminista, de justícia social i inclusió, creant cercles restauratius i de creixement. Ser part activa de col·lectius, projectes i moviments socials de l’entorn i més enllà, creant xarxes perquè pugui emergir un nou teixit social.

3. Regenerar la terra (dimensió ecològica)

Vivim moments de crisi sistèmica: emergència climàtica i crisi social, energètica, ecològica, econòmica… Volem ser part de la solució, promovent maneres de vida sostenible, reduint la nostra petjada ecològica, augmentant la nostra resiliència i avançant cap a un horitzó d’autosuficiència.

Dissenyar espais, projectes i processos, imitant la naturalesa i tancant els cicles, contribuint així a cuidar la biodiversitat i a regenerar els ecosistemes.

Mutualitzar béns i serveis, per disminuir el consum, augmentar l’eficiència i impulsar la sobirania ecològica (energia, aliments, aigua, materials, etc.), mitjançant energies renovables, transport compartit i baixes emissions, gestió ecològica i compartida d’aigües, energia, deixalles, edificis, terres, així com producció agroecològica i regeneració dels sòls.

Construir edificis tan bioclimàtics, ecològics i saludables com sigui possible dins de les nostres possibilitats. Actuant en l’àmbit local, formem part del moviment global cap a una vida més sostenible.

4. Canvi cultural ecosocial (dimensió cultural)

La fàbrica del Catllar és un indret amb una llarga història de transformació, associada al riu Gaià i el seu territori, que va començar com a molí agrícola al segle xi, va ser una de les fàbriques de paper més grans de Catalunya al segle xviii i va arribar al segle xx com a fàbrica tèxtil.

Al llarg del temps, les persones vinculades molt profundament al seu entorn han anat donant forma a diferents usos del territori a la fàbrica. Volem ser part d’aquesta mirada connectada a la naturalesa i a la història del lloc, i així poder secundar i fer emergir projectes regeneradors. Prendre la responsabilitat i agafar el testimoni, ser un lloc de transformació, innovació, connexió i inspiració per a la transició ecosocial. Un espai on puguem experimentar, investigar, crear i compartir coneixements i experiències per anar donant forma al futur, amb cap, mans i cor, un lloc per desenvolupar-hi formes de vida sostenibles, celebrant la vida, en connexió amb el món.